Tuesday, January 26, 2016

More than a million suffer depression in the NetherlandsَA new report published by Dutch Statistics shows that 8 percent of the population suffer from depression. 

یک گزارش جدید که روز دوشنبه از سوی مرکز آمار هلند منتشر شد نشان می دهد یک هشتم جمعیت این کشور شامل افراد 12 سال به بالا! از افسردگی رنج می برند. 

در این گزارش آمده است که زنان بیشتر دچار این معضل هستند واین رقم در میان بانوان شش درصد است. 

این گزارش بر اساس تحقیقی که در سال 2014 انجام شده متشر می شود و در نتیجه بازه زمانی آن تنها متعلق به سال 2014 است. نشانه‌های افسردگی اساسی

-وجود خلق افسرده در بخش بیشتر روز و تقریباً همهٔ روزه.

کم شدن زیاد علاقه یا لذت نسبت به همه یا تقریباً همه کارها در بخش بیشتر روز، تقریباً همه روزه.

-کاهش بیش از حد وزن بدون پرهیز یا رژیم غذایی خاص یا افزایش بیش از حد وزن، یا پایین یا بالا رفتن اشتها تقریباً همه روزه.

بیخوابی یا خواب آلودگی تقریباً همه روزه.

بیقراری یا کندی روانی-حرکتی تقریباً همه روزه.

خستگی یا از دست دادن نیرو تقریباً همه روزه.

احساس بی‌ارزشی یا احساس گناه افراطی یا بی‌مورد.

پایین آمدن توانایی تفکر یا تمرکز، یا بی‌تصمیمی، تقریباً همه روزه.

No comments: